28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Analiza finansowa
 /  / Analiza finansowa
Analiza finansowa

Analiza finansowa

Analiza finansowa  jest powszechnym sposobem ewaluacji  działalności dużych przedsiębiorstw. Badanie finansowe jest zazwyczaj zlecane przez zarząd lub Dyrektora finansowego, którzy chcę poznać aktualną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Źródłem danych tej analizy są głównie sprawozdania finansowe zarówno aktualne jak i historyczne. Celem  tego badania jest wyodrębnienie kluczowych danych, a następnie użycie tych danych do oceny organizacji oraz podjęcia dalszych  decyzji.
Informacje uzyskane z  analizy są wykorzystywane przez zarząd przedsiębiorstwa do podejmowania decyzji, zarówno tych operacyjnych (bieżących, krótkoterminowych) oraz strategicznych (długoterminowych). Wyniki analizy można także wykorzystać do porównania sytuacji przedsiębiorstwa z konkurencją. Publikacja wyników zwiększa także wiarygodność przedsiębiorstwa, co zwiększa szansę na pozyskanie Interesariuszy.
W skład analizy mogą  wchodzić także analiza wskaźnikowa tj ocena:  wskaźniki płynności, sprawności działania oraz zadłużenia.

About the author:

Related posts