28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Finanse
 /  / Finanse
Finanse

Finanse

Finanse są szerokim pojęciem które obejmują wiele aspektów. W swojej najprostszej definicji oznaczają gromadzenie, podział oraz wydatkowanie środków pieniężnych. Pojęcie to dotyczy przede wszystkim podmiotów gospodarczych oraz konsumentów. Ludzie gromadzą pieniądze poprzez uzyskiwanie dochodów ze świadczonej pracy czy posiadanego kapitału w postaci nieruchomości, lokat, papierów wartościowych, udziałów i akcjach w spółkach, dziełach sztuki, kruszców i surowców. Pozyskane w ten sposób pieniądze są dzielone w zależności od potrzeb. Każdy człowiek ma potrzeby, które w miarę swoich możliwości musi zaspokoić. Należą do nich przede wszystkim potrzeby pierwszego rzędu takie jak zaspokojenie głodu, posiadanie miejsca do mieszkania czy potrzeba ubrania się. W zależności od posiadanych środków realizowane mogą również inne potrzeby na przykład kulturowe, społeczne czy chęć posiadania luksusowych dóbr. W zależności od stanów naszych finansów możliwe jest wydatkowanie środków pieniężnych w taki sposób, żeby zaspokoić największą ilość potrzeb.

About the author:

Related posts