28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Firmy w Krakowie
 /  / Firmy w Krakowie
Firmy w Krakowie

Firmy w Krakowie

Coraz więcej młodych ludzi przenosi się do Krakowa. Zazwyczaj ma to powody edukacyjne. Jakby nie patrzeć w tym mieście znajduje się jeden z najstarszych i najbardziej atrakcyjnych uniwersytetów w naszym kraju. Jednakże duża ilość migruje tam również z powodów ekonomicznych, aby szukać dobrze płatnej pracy. Ma to uzasadnienie, ponieważ w dawnej stolicy Polski występuje jeden z najniższych wskaźników bezrobocia oscylujący pomiędzy pięcioma, a czterema procentami. Sądzę, że większość tej młodzieży nie jest przygotowana i nie zna wystarczająco dobrze Krakowa. Dlatego też w tym krótkim tekście opiszę, jak wygląda transport drogowy w Krakowie.

Zacznijmy od tego, że to miasto jest istotnym węzłem transportowym. Przechodzą przez nie bardzo liczne drogi, zarówno krajowe, jak i europejskie. W obrębie miasta znajduje się około czternastu mostów na rzece Wiśle. Łączą one dzielnice południowe z północnymi. Istnieje również kładka, po której można przebyć rzekę pieszo, bądź też na rowerze.
Firmy w Krakowie wspierają jednak również transport kolejowy. Możemy się tutaj natknąć na bardzo szybkie połączenia kolejowe z takimi miastami, jak chociażby Warszawa, albo Gdańsk. Nie ma też problemu z dostaniem się w ten sposób chociażby do Pragi, Wiednia, czy stolic ukraińskiej, węgierskiej oraz słowackiej.

About the author:

Related posts