28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Informowanie po fakcie
 /  / Informowanie po fakcie
Informowanie po fakcie

Informowanie po fakcie

Firmy często oznajmiają o rozbudowie zakładów, o wielkości sprzedaży i o innych wynikach lub działaniach po ich zaistnieniu. Takie informacje mogą być sygnałami, zwłaszcza wtedy, kiedy ujawniają dane trudne do uzyskania w inny sposób lub których podanie do publicznej wiadomości przez daną firmę budzi zdziwienie. Informacja po fakcie ma zapewnić to, aby inne firmy poznały i zauważyły ujawnione dane, które mogą wpłynąć na ich zachowanie. Jak każdy komunikat, informacja po fakcie może być nieprawdziwa lub, co bardziej prawdopodobne, może wprowadzać w błąd, chociaż nie zdarza się to często. Wiele takich informacji dotyczy takich danych, jak na przykład udziały w rynku, które nic są przedmiotem rewizji przez biegłych księgowych ani nie podlegają procedurom kontrolnym SEC oraz nie wiążą się z odpowiedzialnością. Firmy niekiedy publikują dane wprowadzające w błąd, jeśli uważają, że dane takie umożliwiają im uprzedzenie konkurentów lub informują o zaangażowaniu się. Przykładem takiej taktyki jest opublikowanie danych o wielkości sprzedaży, uwzględniających także sprzedaż pokrewnych wyrobów wykraczających poza wąską kategorię, której dotyczy informacja, czyli rozdymających rzekomy udział w rynku. Innym przykładem jest poinformowanie o docelowej zdolności produkcyjnej nowego zakładu, chociaż osiągnięcie tej zdolności będzie wymagało dodatkowej rozbudowy; forma tej informacji ma sugerować, że docelowa zdolność zostanie uzyskana już w pierwszej fazie budowy. Jeśli firma dowie sic lub potrafi wyciągnąć wnioski z takich wprowadzających w błąd praktyk, może uzyskać ważne sygnały o celach i rzeczywistej sile konkurencyjnej danego konkurenta.

About the author:

Related posts