28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Kancelaria komornicza Poznań
 /  /  /  /  /  / Kancelaria komornicza Poznań
Kancelaria komornicza Poznań

Kancelaria komornicza Poznań

Działalność kancelarii komorniczej

Absolutnym hitem ostatnich miesięcy jest kancelaria komornicza Poznań to największe miasto w województwie wielkopolskim. Nie jest łatwo zostać komornikiem, najpierw trzeba skończyć studia prawnicze, a później zdać aplikację. Warto mieć na uwadze, że wszystkie czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych są przeprowadzane przez komornika sądowego. Działa on przy sądzie rejonowym i jest funkcjonariuszem publicznym. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że czynności komornika są precyzyjnie uregulowane w ustawie o komornikach i egzekucji z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Orzeczenia sądowe są wykonywane przez komornika w sprawach o roszczenia pieniężne. Gdy firmie windykacyjnej nie uda się wyegzekwować długu to może zostać wszczęte postępowanie sądowe. Komornik sądowy jest przedsiębiorcą, a do tego prowadzi własną kancelarię komorniczą. Badanie zasadności zobowiązania nie należy do obowiązków komornika. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące błędów można zgłaszać podczas postępowania sądowego. Należy pamiętać, że każdy obywatel może dochodzić swoich praw przed sądem i złożyć skargę. Egzekucja bezpośrednia może być poprzedzone zawiadomieniem wysłanym przez pocztę. Zarówno nieruchomości, jak i ruchomości mogą być spieniężane w licytacjach komorniczych.

About the author:

Related posts