30

Thursday, November

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Komornik Warszawa Mokotów
 /  /  /  /  /  / Komornik Warszawa Mokotów
Komornik Warszawa Mokotów

Komornik Warszawa Mokotów

Kim jest komornik sądowy i na co może sobie pozwolić?

Kiedy wierzyciel bądź to firma windykacyjna nie odnosi sukcesów w egzekwowaniu od dłużnika, bardzo często decyduje się na założenie sprawy do sądu. W takiej sytuacji bardzo często sprawa ostatecznie trafia na drogę postępowania sądowego. Komornik Warszawa Mokotów jest gwarantem wykonalności wyroku.

Pomimo tego, że zawód komornika z reguły nie cieszy się powszechnym uznaniem, warto podkreślić fakt, że zajmuje się on jedynie wykonywanie swoich obowiązków. Dłużnicy, którzy nie spłacają swoich zobowiązań muszą liczyć się z tym, że prędzej czy później egzekucją ich majątku zajmuje się komornik Warszawa Mokotów.

Trzeba pamiętać o tym, że prawa i obowiązki komornika regulowane są przez ustawą o Komornikach sądowych i egzekucji zadanie komornika jest dążenie do ściągnięcia z majątku dłużnika należności, która ostatecznie trafi do wierzyciela. Oczywiście, dłużnik, który staje się obiektem egzekucji komorniczej musi zdawać sobie sprawę z tego, że jego zadaniem będzie również uiszczenie kosztów egzekucji komorniczej.

Komornik Warszawa Mokotów może zająć się egzekucją dopiero wtedy, w kiedy sąd wyda tytuł wykonawczy. O tym, przed sprawa trafi do komornika, ostatecznie decyduje wierzyciel. Od złożonych przez niego wniosku należy również, z jakich środków skorzysta komornik.

About the author:

Related posts