28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Outsourcing it Warszawa
 /  / Outsourcing it Warszawa
Outsourcing it Warszawa

Outsourcing it Warszawa

Outsourcing IT Warszawa to bardzo wygodne rozwiązanie dla osób oraz firm prowadzących działalność gospodarczą. Osoba fizyczna lub firma, która korzysta z outsourcingu IT, telefonicznie lub mailowo kontaktuje się z informatykami z konkretnym zadaniem do wykonania. Informatycy wykonują swoją pracę zdalnie lub też, gdy sytuacja tego wymaga, przyjeżdżają do firmy. Na koniec miesiąca następuje rozliczenie z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT. Klient otrzymuje raport godzinowy z dokładną rozpiską czasu pracy informatyków, który jest zazwyczaj dołączany do faktury. W ten sposób może sprawdzić dokładnie jakie prace były wykonywane i czy ich opis oraz rozliczenie są zgodne z rzeczywistością. Najczęściej praca informatyków jest rozliczana godzinowo, choć często zdarza się, że jest podpisywana umowa, w ramach której otrzymuje się określoną ilość godzin do wykorzystania w miesiącu, za odpowiednim opustem. Wówczas pewna kwota jest opłacana firmie ryczałtowo. Oprócz tego zdarza się również, że osobno rozliczane są koszty dojazdu informatyków do firmy.

About the author:

Related posts