28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Transkrypcje wywiadów IDI
 /  / Transkrypcje wywiadów IDI
Transkrypcje wywiadów IDI

Transkrypcje wywiadów IDI

W czasach powszechnej cyfryzacji jesteśmy niejako zmuszani do przenoszenia wszelkich informacji do takiej formy, aby była możliwa ich obróbka za pomocą programów komputerowych. Nie inaczej jest w przypadku wywiadów, prowadzonych dla uzyskiwania danych do różnych badań. W przeciwieństwie do ankiet, które po wypełnieniu przez respondentów wystarczy zakodować i przenieść dane do programu komputerowego, wywiady wymagają znacznie większej ilości pracy, by dostosować je do formy możliwej do wprowadzenia do komputera.

Przeprowadza się w tym celu przepisywanie wywiadów, czyli tak zwaną transkrypcję. O ile w przypadku wywiadów prostych, gdzie już podczas ich przeprowadzania ankieter może uzupełniać dane w odpowiednim formularzy, sytuacja jest stosunkowo prosta, o tyle w przypadku rozszerzonych wywiadów indywidualnych problem jest większy. Transkrypcje wywiadów IDI są przeprowadzane przez profesjonalne firmy, ponieważ bywają one bardzo czasochłonne ze względu na długość wywiadu. Ponadto ich szczegółowość uniemożliwia przenoszenie danych na prosty formularz, konieczne jest przepisanie całości nagrań z wywiadów do formy tekstowej.

About the author:

Related posts