30

Thursday, November

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Upadłość konsumenta
 /  / Upadłość konsumenta
Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta

Upadłość konsumenta to postępowanie wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Celem upadłości konsumenckiej jest całkowite oddłużenie osoby, które na skutek niedbalstwa lub świadomego działania, stała się niewypłacalna.

Upadłość konsumenta, czy też konsumencka to procedura sądowa, która umożliwia wyjście z długów, czego efektem końcowym jest uzyskanie tzw. oddłużenia.

Właściciele firm mogą starać się o upadłość konsumenta w momencie, gdy odpowiednio wcześnie zamkną swą działalność gospodarczą. Trzeba na wstępie zaznaczyć, że uzyskanie upadłości konsumenckiej jest w naszym kraju procesem bardzo trudnym. Sąd weryfikuje wszystkie za i przeciw, a także bada przesłanki do ogłoszenia upadłości. Należy przekonać sąd, że nie doprowadziliśmy do długów celowo, czy w przypadku zwykłego niedbalstwa.

Choć upadłość konsumenta jest proces trudnym i złożonym, często jest również jedynym rozwiązaniem dla osoby zadłużonej. Stale rosnące odsetki, komornicy, duszący stres – upadłość konsumencka może Ci z tym wszystkim pomóc. Oczywiście nadal będziesz musiał spłacić długi. Ale bez wierzycieli na głowie, rosnących odsetek, według planu, który zatwierdził Sąd. Jeśli chodzi o upadłość, warto wybrać się do kogoś, kto specjalizuje się akurat w tej dziedzinie.

About the author:

Related posts