28

Thursday, September

Skuteczne pozycjonowanie stron Poznań

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
 /  / Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych
Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych

Podstawowym pytaniem dotyczącym wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy zagranicę (do innych krajów Unii Europejskiej) jest wysokość pensji minimalnej takiej osoby.

Według obowiązujących zasad wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od zasad panujących w danym kraju, do którego pracownik został oddelegowany. Wynagrodzenie pracowników oddelegowanych, zgodnie z prawem, musi wynosić przynajmniej tyle, ile wynosi pensja minimalna w danym kraju.
Zasada ta przede wszystkim zabezpiecza przed wyzyskiem pracowników przez pracodawców. Ponadto pozwala zapewnić osobie oddelegowanej do pracy godne warunki życia i rozwoju, dostosowane między innymi do cen obowiązujących w kraju, do którego pracownik został oddelegowany. Uregulowania te poprawiają jakość pracy i bezpieczeństwo pracownika.
Związane z pensją kwestie dotyczące składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatek dochodowy są z kolei obwarowane przepisami prawa obowiązującymi w kraju rodzimym. To tu pracownik odprowadza owe składki oraz podatek.

About the author:

Related posts